OGLAŠEVANJE komerciala@rgl.si osrednja Slovenija, Štajerska, Obala 041 333 333 Dolenjska 041 858 733 Zasavje komerciala-kum@radioaktual.si
Zadnje predvajane

4:23

MILA

KVATROPIRCI

4:20

MALO FALI

MINEA

4:16

SVOJU ZVIZDU SLIDIM

KLAPA KUMPANJI

4:11

NESKONCNO SEM JO LJUBIL

ANSAMBEL SPEV

4:07

TKO ZNA KAD

IXES

4:02

MORA JUZNA

MLADEN ZAPLATIC SPRIH

4:02

TKO ZNA KAD

IXES

3:56

VRAGU MALO, MENI DOSTA

VERSI

3:52

NEMA NATRAG

JASMIN STAVROS & UCITELJICE

3:48

ZA MENE

IVANA KOVAC

02. 06. 2021 12:33 | RA

ZNAK 'IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA'

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pripravili celostno akcijo ozaveščanja slovenske javnosti o nacionalni shemi kakovosti 'izbrana kakovost – Slovenija' in njenem zaščitnem znaku.

Izbrana kakovost Foto: RA

Gre za trajnostno naravnano shemo, ki poleg slovenskega izvora in višje kakovosti hrane, vključno z dodatnimi kontrolami, vsebuje tudi pomene, ki izkazujejo družbeno in okoljsko odgovornost. S celostno kampanjo želijo ozaveščati potrošnike, da z izbiro izdelkov z zaščitnim znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' uživajo preverjeno lokalno in kakovostno slovensko hrano ter podpirajo slovensko živilsko industrijo, kmetijstvo in podeželje.

Zaščitnega znaka za shemo 'izbrana kakovost – Slovenija' ni mogoče spregledati ali zamenjati s kakim drugim simbolom. Rjavo-zeleni »smeško« je že znan in dobro sprejet pri slovenskih potrošnikih. Pripis Slovenija pa zagotavlja, da je izdelek v celoti slovenski, pridelan in predelan v Sloveniji. Pri mesu, denimo, znak zagotavlja, da to prihaja od živali, ki so bile v Sloveniji rojene in vzrejene. Mlečni izdelki iz kmečkih sirarn pa nosijo znak 'izbrana kakovost – Slovenija' s pripisom »Kmečki«.

PREDNOSTI ŽIVIL Z ZNAKOM 'IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA' ZA POTROŠNIKA

Ko potrošnik seže po proizvodu z oznako 'izbrana kakovost – Slovenija', je lahko popolnoma prepričan, da:

  • ima proizvod posebne lastnosti, ki se nanašajo predvsem na pridelavo, predelavo, vzrejo ali kakovost osnovnih surovin;
  • je proizvod pridelan in predelan oziroma žival rojena in vzrejena v Sloveniji (vsi postopki od pridelave do predelave se odvijajo v Sloveniji);
  • je proizvod dodatno kontroliran.

Če povzamemo tri bistvene koristi za potrošnika, ki se odloči za nakup živila z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' … Izdelki so:

-slovenski (od surovine do končnega izdelka),

-ustrezajo dodatnim kakovostnim parametrom,

-so podvrženi dodatnim kontrolam.

Znak 'izbrana kakovost – Slovenija' je trenutno mogoče najti na govejem in svinjskem mesu, na perutnini, na mleku in sadju ter na mlečnih ter sadnih izdelkih.

Poleg neposrednih so tu še posredne prednosti za potrošnika, ki kupuje živila iz sheme 'izbrana kakovost – Slovenija'. Z vsakim nakupom prispeva svoj delček k ohranjanju slovenskega podeželja, delovnih mest na kmetijah in razvoju slovenske pridelovalne ter predelovalne industrije. Ozaveščen potrošnik ne zanemari niti okoljskega vidika. Slovenska živila imajo najkrajšo pot od pridelovalcev oz. predelovalcev do domačih miz; torej z njihovim nakupom potrošnik prispeva tudi k manjšemu onesnaževanju okolja.

slika3.jpg
Izbrana kakovost
RA

KAKO DELUJE SHEMA 'IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA'?

Živila slovenskega porekla v trgovine dostavljajo slovenski pridelovalci in predelovalci hrane, ki so vključeni v shemo 'izbrana kakovost'. Slovenski živilski obrati osnovno surovino kupujejo izključno od domačih certificiranih sadjarjev in rejcev, torej od kmetov, ki so vključeni v shemo 'izbrana kakovost', za kar izpolnjujejo stroge pogoje.

Shema 'izbrana kakovost' vzpostavlja sistem, ki povezuje celotno verigo od slovenskega kmeta in predelovalca do trgovine ter na ta način zagotavlja večjo stabilnost v verigi preskrbe s hrano v Sloveniji.

V shemi 'izbrana kakovost' so certificirani prav vsi deležniki v verigi, od kmeta, rejca, sadjarja do predelovalne industrije in trgovine.

Trdni odnosi in sodelovanje v celotni verigi so torej izjemno pomembni in niso naključni. Rezultat tega je stabilen trg, večja nacionalna samooskrba s hrano in boljši odnosi v verigi preskrbe s hrano. Kmetje z vključevanjem v shemo 'izbrana kakovost' zagotavljajo domači predelovalni industriji osnovno surovino za proizvodnjo kakovostne lokalne hrane, ki jo potrošniki vedno pogosteje zahtevajo na prodajnih mestih. Ta sinergija pa daje zagon kmetijski in živilsko-predelovalni proizvodnji in vzpostavlja stabilno tržno verigo, ki posledično vpliva na ohranjanje in rast delovnih mest tako v eni kot drugi panogi.

ZAGOTOVILO ZA POREKLO, KAKOVOST IN NADZOR

Znak 'izbrana kakovost – Slovenija' zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo oziroma rojstvo in vzrejo živali v Sloveniji. Izdelki izpolnjujejo dodatne kakovostne parametre zaradi omejenega časa transporta, prepovedi uporabe določenih posameznih krmil ter izpolnjujejo posebne zahteve pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave. Zagotovljena je tudi redna kontrola pri pridelovalcih, predelovalcih in trgovcih, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

KATERA ŽIVILA ŽE NOSIJO OZNAČBO 'IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA'?

V shemo 'izbrana kakovost – Slovenija' so že vključeni sektorji mesa, mleka in sadja.

slika4.jpg
Izbrana kakovost
RA

SPECIFIKACIJE

Za vsak navedeni sektor je sprejeta in na ministrskih spletnih straneh objavljena specifikacija za shemo kakovosti 'izbrana kakovost', ki jo je predlagal posamezni sektor. V specifikacijah so natančno določeni dodatni kakovostni kriteriji in zahteve glede sistema nadzora, ki jih morajo izpolnjevati vsi deležniki v dobavni verigi: pridelovalci, rejci in predelovalci ter trgovine.

CERTIFICIRANJE

Pridelovalci in predelovalci se lahko certificirajo individualno ali skupinsko, zato skupinski certifikat vsebuje prilogo s seznamom vseh članov skupine, ki je certificirana. Predelovalni obrati imajo lahko lastni certifikat tudi za predelavo, kot je to na primer v mlekarnah.

Zaščitni znak 'izbrana kakovost' lahko uporabljajo samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih organov pridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in živila s potrjeno specifikacijo. Uporaba zaščitnega znaka je obvezna po pridobitvi certifikata.

Seznam vseh certificiranih pridelovalcev/rejcev in predelovalcev je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za več informacij:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na spletni strani https://www.nasasuperhrana.si/

Naša super hranaNaj bo Aktual z vami vedno in povsod!

Slike so simbolične.

Skodelica za kavo
Nakup
Aktualova majica
Nakup

Brezplačni prenos

Melodija zvonenja
Prenesi (MP3)
Budilka
Prenesi (MP3)